📙مراسم رونمایی کتاب (احوال شخصیه فقه شافعی)

📙مراسم رونمایی کتاب:
 احوال شخصیه در فقه شافعی
زمان:16مهر ماه ساعت10صبح
مکان:سالن اجتماعات کانون وکلا
⬅️شرکت برای عموم آزاد است.