اعضای دوره دوم
امید
رشیدی
رئیس هیئت مدیره و ریاست کانون کردستان
3238475 - 09183714536
سنندج ميدان بسيج ابتدای بلوار توحيد دفتر وكالت
کورش
فتحی
نایب رئیس کانون
09183725441
سنندج ابتدای خيابان حسن آباد کوچه هیمن ساختمان وکلای یاسان
خلیل
صفایی
بازرس
09183720961
سنندج میدان آزادی کوچه سجادی یک مجتمع آزادی طبقه سوم واحد 6
فرزاد
بنی بشر
عضو اصلی
09181710821
سنندج ابتدای خيابان حسن آباد کوچه هیمن ساختمان وکلای یاسان
سید جمال
حسامی
عضو اصلی
3229950 - 09183720608
سنندج انتهاي خيابان شهيد تعريف ساختمان پزشكان امانيه طبقه 3 واحد 2 دفتر وكالت سيدجمال الدين حسامي