اعضای هیأت مدیره (دوره پنجم)
امید
رشیدی
رئیس هیأت مدیره و کانون وکلای کردستان
3238475 - 09183714536
سنندج ميدان بسيج ابتدای بلوار توحيد
خلیل
صفایی
نایب رئیس کانون
09183720961
سنندج میدان آزادی کوچه سجادی یک مجتمع آزادی طبقه سوم واحد 6
کورش
فتحی
بازرس
09183725441
سنندج ابتدای خيابان حسن آباد کوچه هیمن ساختمان وکلای یاسان
فرزاد
بنی بشر
عضو اصلی
09181710821- 33287906
سنندج ابتدای خيابان حسن آباد کوچه هیمن ساختمان وکلای یاسان
سیدجمال الدین
حسامی
عضو اصلی
3229950 - 09183720608
سنندج انتهاي خيابان شهيد تعريف ساختمان پزشكان امانيه طبقه 3 واحد 2