کمیسیون روابط عمومی
دنیا
رضائی
مسئول کمیسیون
09183810811
سنندج - ميدان آزادي جنب شوراي حل اختلاف پاساژ خسرو (اسعدي مقدم) طبقه اول
عمران
فرخ مرادی
عضو
09188716684
سنندج ميدان آزادي پاساژ موسوي طبقه دوم
پرستو
توفیقی
عضو
۰۹۱۸۲۴۷۳۳۴۳
سنندج خيابان فردوسي روبروي سينما بهمن ساختمان سروش
محمد فردین
آدابی
عضو
09181710911
سنندج خيابان فردوسي روبروي هتل كاج كوچه بني بشر پلاك 19