آگهي برگزاری هشتمین انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کردستان