آگهی تمدید زمان ثبت‌ نام کاندیداهای عضویت در هیأت ‌مدیره  کانون وکلای کردستان