اختبار کارآموزان وکالت بهمن ماه 95


قابل توجه کلیه کارآموزان محترم وکالت واجد شرایط اختبار می رساند که زمانبندی اختبار زمستان 95 به شرح زیر است :

  • آخرین مهلت تحویل مدارک : کلیه مدارک خود اعم از کارنامه کارآموزی - پروانه کارآموزی - گزارش جلسات دادگاه و کار تحقیقی صحافی و تایپ شده بهمراه فایل word را تا پایان وقت اداری روز 18 دي ماه 95 با درخواست اعلام ختم دوره کارآموزی به دفتر کانون (کمیسیون کارآموزی) تحویل نمایند.
  • آزمون کتبی : پنج شنبه 95/11/7 و جمعه 95/11/8
  • آزمون شفاهی : پنج شنبه 95/11/14 و جمعه 95/11/15

برنامه زمانبندی اختبار هر یک از مواد آزمون متعاقباً اعلام می گردد.

کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری کردستان