اطلاعیه - احداث مجتمع دفاتر وکلا در شهرهای استان کردستان