اطلاعیه « مصوبه جلسه مورخه ۹۶/۷/۱۸ هیئت مدیره کانون »
📢 بدینوسیه به اطلاع همکاران محترم می رساند :

🔹به استناد مصوبه جلسه مورخه ۹۶/۷/۱۸ هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری کردستان :
1- جناب آقای امید رشیدی از سمت ریاست کانون عزل گردید، لذا ضمن تشکر از زحمات ایشان ، آقای خلیل صفایی بعنوان نایب رئیس کانون عهده دار اداره کانون خواهند بود.
2- مقرر گردید برای تسهیل اسکان همکاران شهرستانی کانون آپارتمانی جهت مهمانسرا تا سقف ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خریداری نمایند.
 
کانون وکلای دادگستری کردستان