اطلاعیه کانون وکلای کردستان در مورد درگذشت کولبران مریوانی