اطلاعیه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری کردستان