افشانه دفاع شخصی

همکاران محترمی که جهت افشانه و شوکر ثبت نام نموده‌اند لازم است ظرف مهلت 48 ساعت نسبت به واریز مبلغ یا پرداخت مابه التفاوت آن اقدام نمایند.

افشانه 140,500 تومان ، شوکر 215,500 تومان

شماره حساب جهت واریز    میکائیلی – 6037701135341219

در ضمن فیش پرداختی را تلگرام یا تحویل امور اداری نمائید.