افشانه دفاع شخصی وکلا

همکاران محترم جهت تکمیل پرونده و تحویل مدارک برای دریافت افشانه دفاع شحخصی، به کانون وکلای دادگستری کردستان و آقای میکائیلی مراجعه فرمائید.