عرض تسلیت به وکیل محترم جناب آقای حسن پایه‌دار عضو کانون وکلای کردستان