عرض تسلیت به وکیل محترم جناب آقای عبدالله نوری عضو کانون وکلای کردستان