عرض تسلیت به وکیل محترم جناب آقای وحید سجادی نژاد عضو کانون وکلای کردستان