فراخوان ثبت نام بیمه تکمیلی درمان و جزئیات طرح – اختیاری  حق بيمه هر نفر در طرح طلایی 15/500/000 ریال و در طرح نقره ای 8/500/000 ریال

 شروع قرارداد: 96/5/1

شروع ثبت نام: از روز 96/5/10 در محل کانون وکلاى دادگسترى کردستان

 
مدارک لازم جهت ثبت نام :

 1-کپی پروانه وکالت

 2-کپی شناسنامه (صفحه اول و دوم)

 3-کپی کارت ملی (پشت و رو)

 4-کپی از دفترچه بیمه خدمات درمانی یا تامین اجتماعی

 

توجه : در صورتی که در دوره گذشته تحت پوشش بیمه تکمیلی بوده اید کپی کارت خود را ارائه فرمائید.

 

توضیحات :

 1-ارائه خدمات از طریق شرکت کمک رسان (SOS) و طرف قرارداد صندوق حمایت وکلای دادگستری میباشد

 2-اضافه نرخ سنی حذف و حق بیمه برای بیمه شدگان یکسان میباشد

 3-افراد تحت تکفل (پدر ، مادر ، همسر و فرزندان) با حق بیمه یکسان با سایر بیمه شدگان و با حذف اضافه نرخ سنی تحت پوشش قرار خواهند گرفت

 4-افرادی که سال گذشته تحت پوشش درمان تکمیلی بوده اند مشمول دوره انتظار نمی گردند

5-مهلت ثبت نام بیمه شدگان 2 ماه می باشد

 6-صدور کارت بیمه ظرف مدت یک هفته پس از مهلت ثبت نام است

 

جزئیات طرح طلایی (طرح 1) و نقره ای (طرح 2) :