فراخوان ثبت نام بیمه تکمیلی

پیرو تفاهم صندوق حمایت وکلای دادگستری و شرکت بیمه تعاون با اجرای خدمات درمانی از طریق SoS به آگاهی میرساند وکلاء و کارآموزان گرامی میتوانید با در نظر گرفتن شرایط قرارداد و تعهدات موجود در آن نسبت به ثبت نام تا تاریخ 95/10/15 با مراجعه به کانون وکلای دادگستری کردستان اقدام فرمایند.

این قرارداد با در نظر گرفتن دو طرح که طرح اول آن با پرداخت چهارده میلیون و پانصد هزار ریال و طرح دوم با پرداخت هشت میلیون ریال قابل ثبت نام است.

مشاهده فايل ثبت نام بيمه تکميلي