فیشهای حق بیمه سال ١٣٩٧ صادر شد

قابل توجه وکلا / کارآموزان محترم :

فیشهای سال 1397 بیمه صندوق حمایت صادر شد. مهلت پرداخت سه ماه اول تا مورخ 97/03/31 می‌باشد . در صورت عدم پرداخت تا این تاریخ 25 درصد جریمه خواهد داشت، لذا هر چه سریعتر نسبت به پرداخت آن در سایت صندوق حمایت به نشانی www.hamivakil.ir اقدام فرمایید.