فیش های حق بیمه صندوق حمایت سه ماهه اول سال ۱۳۹۶

وکلا و کارآموزان محترم :

مهلت پرداخت فیش سه ماه اول سال 1396 تا مورخ 28/03/96 می باشد. در صورت عدم پرداخت تا این تاریخ 25 درصد جریمه خواهد داشت، لذا هرچه سریعتر نسبت به پرداخت آن در سایت صندوق حمایت به نشانی www.hamivakil.ir اقدام فرمایید.