فیش های حق بیمه صندوق حمایت سه ماهه دوم سال ۱۳۹۶

وکلا و کارآموزان محترم :

مهلت پرداخت فیش سه ماه دوم سال 1396 تا مورخ 1396/06/28 می باشد. در صورت عدم پرداخت تا این تاریخ 25 درصد جریمه خواهد داشت، لذا هرچه سریعتر نسبت به پرداخت آن در سایت صندوق حمایت به نشانی www.hamivakil.ir اقدام فرمایید.