فیش های حق بیمه صندوق حمایت سه ماهه سوم سال ۱۳۹۶
 وکلا / کارآموزان محترم:
مهلت پرداخت فیش سه ماه سوم سال1396 تا مورخ 1396/09/30 تمدید شد. در صورت عدم پرداخت تا این تاریخ 25 درصد جریمه خواهد داشت، لذا هرچه سریعتر نسبت به پرداخت آن در سایت صندوق حمایت به نشانی www.hamivakil.ir اقدام فرمایید.