مشارکت کانون وکلا در فعالیت‌های زیست محیطی و هفته منابع طبیعی

برنامه‌های بزرگداشت استقلال کانون وکلای دادگستری تا روز هیجده اسفند ماه 1396 ادامه داشته و با برنامه‌ریزی کمیسیون رفاهی کانون و حضور چشم گیر وکلای دادگستری و خانواده‌های آنان با هماهنگی اداره کل منابع طبیعی استان در دامنه آبیدر مبادرت به غرس نهال در محدوده حدود یک هکتار نمودند.

در این مراسم که با حضور اعضای هیئت مدیره ، ریاست کانون وکلای دادگستری و مدیر کل منابع طبیعی استان برگزار گردید. رئیس کانون وکلای دادگستری گفت: کانون وکلای دادگستری بعنوان قدیمی ترین و با پتانسیل ترین نهاد مدنی وظیفه خود می داند در عرصه حقوق عمومی و شهروندی از جمله حق بر سلامت، حق بر محیط زیست سالم و هوای پاک، بیشتر از پیش فعال بوده و به وظیفه مشارکتی و نظارتی خود اهتمام ورزد . احمد سعید شیخی رئیس کانون وکلای دادگستری کردستان تأکید کرد که در موضوع حقوق عمومی و شهروندی وظیفه دولتها در سه بعد اصلی باید متبلور شود که عبارتند از « تعهد به احترام ، تعهد به صیانت و تعهد به ایفا حقوق شهروندی» . و وظیفه نهادهای مدنی هم از سه بعد « مشارکت، نظارت و مطالبه گری» باید مورد توجه قرار گیرد. کانون وکلا و وکلای محترم عضو در هر سه زمینه مذکور به فعالیت ادامه خواهند داد.

آقای مهندس پیمان باباپیری مدیر کل منابع طبیعی استان نیز در همین مراسم ضمن تشکر از فعالیت و مشارکت نهاد مدنی و نخبه استان یعنی کانون وکلای دادگستری بر اهمیت محیط زیست، فضای سبز و درختکاری تأکید نمودند و گفتند آنچه مهم است بعد از این اقدام بسیار زیبا و مسئولانه عبارت است از مراقبت از فضای سبز و درختها و نهالهای کاشته شده و افزودند که منابع طبیعی حاضر به هر نوع همکاری با کانون در مراقبت از بوستان ایجاد شده خواهد بود. ایشان استقبال نهادهای مدنی و افراد حقیقی را در سال جاری بسیار پر رونق دانست.