نتایج انتخابات 💠 ششمین دوره هیأت مدیره 💠
اطلاعیه

      💠 نتایج اولیه انتخابات 💠
     ششمین دوره هیأت مدیره
کانون وکلای دادگستری کردستان
          ۱۳ مهرماه ۱۳۹۶

اعضای اصلی :
آقای حبیب الله مرادی
آقای محمد رئوف ادمن
آقای احمد سعید شیخی
آقای مرتضی جوانمردی
آقای غلامرضا رضایی

اعضای علی البدل :
آقای صادق ساعد موچشی
خانم خدیجه فهیم
آقای شهرام محمدی

------------------------------
هیأت نظارت بر انتخابات
ششمین دوره هیأت مدیره