پیام تبریک کانون وکلای کردستان در پی انتخاب آقای دکتر جعفر کوشا به سمت ریاست اسکودا