پیام تسلیت کانون وکلای کردستان در پی درگذشت آقای محمد فریدونی قاضی بازنشسته دادگستری