گزارش جلسه سخنرانی جناب آقای دکتر گرجی

کردستان|پیگیری نقض حقوق شهروندی مستلزم حفظ استقلال شغلی و امنیت و احترام وکلاست

در نشست جمعی از وکلای کردستان با معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مطرح شد که پیگیری نقض حقوق شهروندی مستلزم دو رکن مهم حفظ استقلال شغلی و امنیت و احترام وکلاست.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، محمدرئوف ادمن عصر امروز در نشست جمعی از وکلای استان با معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور که با محوریت «ضمانت‌های اجرایی حقوق شهروندی در فرآیند محاکمات، حقوق قضایی شهروندان، آزادی بنیادین و رسالت کارگزاران قضایی» در محل سالن اجتماعات کانون وکلای این شهر برگزار شد، اظهار داشت: امیدوارم این سفر منشاء خیر و برکت باشد.

وی افزود: مردم استان کردستان خواستار چیزی خارج از قانون اساسی نیست