گزارش خبری مراسم رونمایی از کتاب احوال شخصیه در فقه شافعی
 گزارش خبری 16مهر ماه 96
    مراسم رونمایی از کتاب
احوال شخصیه در فقه شافعی

🔹به مناسبت چاپ و انتشار اولین کتاب کانون وکلای دادگستری کردستان، مراسمی با حضور جمعی وکلا، قضات و دانش آموختگان حقوق تشکیل گردید.
🔹جناب آقای امید رشیدی بعنوان ریاست کانون کردستان، ضمن تشریح ضرورت چاپ و انتشار این کتاب و کاربرد آن در مراجع قضایی بعنوان منبعی معتبر و مستند، اذعان داشتند که این کتاب اولین کتاب کانون کردستان است و دستاوردی بزرگ برای کانون وکلا و جامعه حقوقی استان به شمار می آید و می تواند مقدمه تألیف و چاپ کتابهای کاربردی حقوقی و فقهی توسط کانون وکلا باشد و آمادگی کانون وکلا برای همکاری علمی و پژوهشی با دادگستری و دانشگاه های استان را اعلام کردند.
🔹آقای رشیدی در ادامه ضمن بیان قواعد آمره مربوط به رعایت احوال شخصیه پیروان مذهب شافعی در دادگاههای خانواده، وجود قضات بومی و اهل سنت را در دادگاههای خانواده ضروری دانستند.
🔹جناب آقای گروسی ریاست محترم دادگستری کل استان کردستان، ضمن تقدیر و تشکر از فعالیتهای شایسته کانون وکلا طی دو سال گذشته،انتشار این کتاب را یک دستاور علمی برای کانون وکلا تلقی کردند و فعالیتهای علمی و پژوهشی کانون وکلا را در جهت ارتقاء سطح علمی و دانش تخصصی آنها،مورد تقدیر قرار داد و به جایگاه ممتاز کانون وکلا در راستای اجرای عدالت اشاره کردند.همچنین تداوم انتشارنشریه کانون و ارتقاء آن به یک نشریه علمی پژوهشی را ضروری دانستند.

🌐روابط عمومی
کانون وکلای دادگستری کردستان

خبرگزاری ایلنا