گزارش خبری کارگروه حقوق کودک استانداری استان کردستان

گزارش خبری -  25 آذرماه 95

کارگروه حقوق کودک استانداری استان کردستان با حضور :

  • ریاست محترم کانون وکلای کردستان
  • مدیرکل امور بانوان استانداری کردستان
  • نماینده نیروی انتظامی کردستان
  • نماینده دادگستری
  • نماینده دانشگاه کردستان
  • نماینده دانشگاه آزاد سنندج
  • نماینده سازمان بهزیستی کردستان
  • رئیس کمیسیون روابط عمومی کانون

در ساختمان کانون وکلای کردستان تشکیل گردید.

در این جلسه آسیب‌های اجتماعی و تربیتی و ضرورتهای آموزشی حوزه حقوق کودک مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید کارگاه آموزشی (حقوق کودک) برای مربیان مهدکودکها برگزار گردد و جلسات آموزشی در مدارس با حضور حقوقدانان برای اولیا و مربیان و دانش آموزان تشکیل شود.
                                                                                                                                                                                                                             روابط عمومی کانون وکلای کردستان

بازتاب خبرگزاری ایلنا