اعضای کمیسیون نقل و انتقالات
غلامرضا
رضایی
رئیس کمیسیون
 

صباح
راستی
عضو
 

پرستو
امیری
عضو
 

هانا
ذکری
عضو