کمیسیون نقل وانتقال
خلیل
صفایی
مسئول کمیسیون
۰۹۱۸۳۷۲۰۹۶۱
سنندج میدان آزادی کوچه سجادی یک مجتمع آزادی طبقه سوم واحد 6
عمران
فرخ مرادی
عضو
09188716684
سنندج ميدان آزادي پاساژ موسوي طبقه دوم
کاوه
اسدی
عضو
09183782720
سنندج انتهاي خيابان مولوي نبش خيابان فلسطين (ژاندارمري سابق) ساختمان پزشكان روژ آوا طبقه 5 واحد 23
محمد فردین
آدابی
عضو
09181710911
سنندج خيابان فردوسي روبروي هتل كاج كوچه بني بشر پلاك 19
پریسا
دباغیان
عضو
09188800032
سنندج خيابان پاسداران مجتمع صدف طبقه سوم واحد 33